SPLAV DUNAJCA
 
-je prevádzkovaný denne (8:00 - 18:00) od polovice mája do konca septembra. Zo slovenskej strany, na rozdiel oproti Poľsku, je možné nastúpiť na plť z rôznych nástupných staníc. Najkrajší úsek toku rieky Dunajec v Pieninách - plavbu 8 km dlhou vápencovou tiesňavou absolvujete bez ohľadu na výber nástupnej či výstupnej stanice.
*Splav Dunajca- Červený Kláštor ( 18km )
*Rafting- Červený Kláštor ( 18km )
 
SPLAVOVANIE RIEKY DUNAJEC NA RAFTOVÝCH ČLNOCH
Splavujeme rieku Dunajec, ktorá vyhĺbila nádherný kaňon - prielom Dunajca - a na úseku 18 km tvorí hranicu s Poľskom.
Rieka preteká cez Národný park PIENINY a ročne sa po nej splavia tisíce ľudí. Splav je vhodný aj pre osoby, ktoré nikdy nesedeli v člne ( rodiny s deťmi, firemné akcie a pod.), v člne Vás počas splavu sprevádza inštruktor. 
 
KÚPANIE
V blízkosti chaty sa nachádzajú termálne kúpaliská a prírodné vodné nádrže.
* Aqacity Poprad ( 51km )
* Vrbov ( 44 km )
* Vyšné Ružbachy ( 40 km )
* Hotel Eland ( 13 km )
 
LYŽOVANIE
Neďaleko chaty sa nachádzajú lyžiarske strediská:
* Ski Spišské Hanušovce (8 km)
* Ski Jezersko a Bachledová dolina (11km)
* Ski Eland Spišská Stará Ves (13 km) - umelé osvetlenie
* lyžiarske vleky (80 m, 300 m a 360 m) v Niedzici (PL, 16 km)
* Ski Palenica- Szczavnica (PL, 38 km)
 
NÁVŠTEVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ČERVENÝ KLÁŠTOR
Kartuziánsky Červený Kláštor bol postavený v roku 1319 v malebnom ústí potoka Lipničanka do rieky Dunajec na hranici Pieninského národného parku.
Objekt pôvodne slúžil reholi kartuziánskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia približuje históriu a kláštorný život spomínaných rádov ako aj vzácne umelecko-historické pamiatky.

 

PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK (PIENAP)
Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica , Lesnica, Straňány, Veľký Lipnik a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok. Sídlo správy národného parku je v obci Červený Kláštor. Najzápadnejší bod územia národného parku a jeho ochranného pásma sa nachádza západne od obce Osturňa na hlavnom chrbte Spišskej Magury, na kóte Brija (999 m). Najvýchodnejší bod sa nachádza medzi obcami Stráňany a Kamienka na kóte Fakľovka (934 m). Severnú hranicu územia tvorí štátna hranica s Poľskou republikou a na juhu hrebeň Spišskej Magury. 

Na území národného parku sa nachádzajú národné prírodné rezervácie
- Prielom Dunajca
- Prielom Lesnického potoka
- Haligovské skaly
  národná prírodná pamiatka
- Aksamitka

 

Fotogaléria: Voľný čas