UBYTOVACÍ PORIADOK NA CHATE GORAL

 

žení hostia, dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 

1. Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou po celú dobu ubytovania.

2.Hostia dodržujú nočný kľud a v čase od 22,00 do 06,00 nebudú rušiť návštevníkov okolitých chát hlasným správaním.

3. Majiteľ nezodpovedá za vecí, vrátane peňazí a cenností vnesené hosťom do chaty a za škodu, spôsobenú na odložených veciach.

4. V celom priestore chaty je zakázané premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.

5. Posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt.

6. Prípadné vzniknuté závady hláste ihneď majiteľovi.

7. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahe, prosíme hostí, aby používali domácu obuv.

8. Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia.

9. Za škody spôsobené na majetku a zariadení chaty v čase prenájmu zodpovedá hosť.

10.V deň odchodu prosíme dať chatu do pôvodného stavu. (Umyť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny).

11. Ubytovateľ si vyhradzuje právo v nutných prípadoch vstúpiť do rekreačného objektu, ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku!

12. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie na chate.

13. K chate patrí parkovisko- na dvore- nestrážené. Pri parkovaní prosíme , aby ste nedevastovali trávniky.

14. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma majiteľ ubytovacieho zariadenia.

 

Ďakujeme za pochopenie!

Ubytovací poriadok je platný od 1.1.2012